***** ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ***** 

 
คณะผู้บริหาร  |  สมาชิกสภาเทศบาล  |  สำนักปลัดเทศบาล  |  กองช่าง  |  กองคลัง  |  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  |  กองวิชาการและแผนงาน
 
นายสมคิด อินทวิเศษ
นายกเทศมนตรี
นายสิรภพ บุตรโยธี
รองนายกเทศมนตรี
นายยุทธการ ชานนตรี
รองนายกเทศมนตรี
นายร้อย บุตรโยธี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นางวิลาวัณย์ อุดชาชน
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุดรธานี
Admin
คสช
aec
เช็คอีเมล์
ท้องถิ่นจังหวัด
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อุดรธานี
กรมพัฒนาชุมชน
OTOP
กรมอุตุวิทยา
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมการค้าภายใน
สสส
ททท
สายด่วนรัฐบาล
ช่อง3
ช่อง7
ช่อง9
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
13ฟอนต์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์