***** ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ***** 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น

ข้อมูลทั่วไป

                   ที่ตั้ง

                   ตำบลเชียงแหว  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ

อำเภอกุมภวาปี  ห่างจากอำเภอประมาณ  17  กิโลเมตร  การติดต่อคมนาคมระหว่างอำเภอกับ

ตำบลใช้เส้นทางเชียงแหว ตำบลพันดอน เชียงแหว

 

                   อาณาเขต

                   ทิศเหนือ          ติดต่อ  ตำบลนาม่วง  กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม  จังหวัดอุดรธานี

ตำบลอุ่มจาน กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม  จังหวัดอุดรธานี

                   ทิศใต้             ติดต่อ  ตำบลพันดอน  อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

                   ทิศตะวันออก     ติดต่อ  หนองหาน  อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี

                                                          ตำบลอุ่มจาน  กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม  จังหวัดอุดรธานี

                   ทิศตะวันตก      ติดต่อ  ตำบลผาสุก      อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี

                                                ตำบลนาม่วง    กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม  จังหวัดอุดรธานี

 

เนื้อที่

ตำบลเชียงแหวมีพื้นที่ทั้งหมด     44 ตารางกิโลเมตร  หรือ  27,500 ไร่

 

ภูมิประเทศ

ตำบลเชียงแหวมีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบเรียบริมฝั่งน้ำ  มีระดับความสูงจากน้ำทะเลประมาณ  175  เมตร  โดยทอดจากด้านตะวันตกและทางเหนือสู่ด้านตะวันออกของตำบล  ซึ่งติดต่อกับหนองหานกุมภวาปี  ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของตำบลเชียงแหวและตำบลใกล้เคียง  โดยมีพื้นที่ขนาดประมาณ  18,000ไร่  นอกจากนี้ยังมีลำห้วยสามพาดซึ่งไหลมาจากตำบลเสอเพลอ  ผ่านตำบลห้วยสมพาด  ลงสู่ตำบลเชียงแหวทางทิศตะวันตกและลงสู่หนองหานทางตอนใต้  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปจึงเหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ในการทำนาดินส่วนใหญ่มีปัญหาคือ  ดินชั้นบนเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วน  ดินชั้นล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายกรวด  ดินร่วนเหนียวปนกรวด  ลึกลงไปเป็นดินเหนียวปนกรวดและดินเหนียว ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ  ปริมาณอินทรียวัตถุต่ำมาก  โดยทั่วไปใช้ประโยชน์ในการทำนาแต่ต้องมีการใส่ปุ๋ยในอัตราส่วนที่เหมาะสม

ตำบลเชียงแหวมีการอนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมเป็นประจำทุกเดือนและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของชุมชนด้วยดี

Download File  View File
 
 
 
 
 
 
 
 
อุดรธานี
Admin
คสช
aec
เช็คอีเมล์
ท้องถิ่นจังหวัด
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อุดรธานี
กรมพัฒนาชุมชน
OTOP
กรมอุตุวิทยา
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมการค้าภายใน
สสส
ททท
สายด่วนรัฐบาล
ช่อง3
ช่อง7
ช่อง9
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
13ฟอนต์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์