***** ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ***** 

 


              

 

“ ประวัติความเป็นมา ”

 

         ตำบลเชียงแหวแต่ก่อนขึ้นตรงต่อตำบลอุ่มจาน และต่อมาหมู่บ้านได้ขยายและเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อย ๆ และเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๑๒ จึงได้แยกออกมาจากตำบลอุ่มจาน มาตั้งเป็นตำบลเชียงแหว ตอนนั้นมีอยู่ ๙ หมู่บ้าน และปัจจุบันได้ขยายเป็น ๑๓ หมู่บ้าน หมู่บ้านเชียงแหวหมู่ที่ ๑ เป็นหนึ่งใน ๑๓ หมู่บ้าน บ้านเชียงแหวหมู่ที่ ๑ ก่อตั้งเมือปี พ.ศ. ๒๓๗๕ ตรงกับสมัยรัชกาลที่ ๓ ปัจจุบัน  บ้านเชียงแหวมีอายุแล้ว ๑๗๘ ปี สถานที่ก่อตั้งเดิมเป็นป่า มีสัตว์อาศัยมากมาย ครั้งแรกมีคนอาศัยอยู่ ๓ ครอบครัว อพยพเข้ามาอยู่ คือ หมื่นประเสริฐ หมื่นจุมพล หมื่นพิทักษ์ ได้บุกเบิกตั้งบ้าน และต่อมามีครอบครัวอพยพเข้ามาอยู่อีก ๔ ครอบครัว คือ มหาเสนา มหาเชียงสา พ่อเมืองปาก นายสุโพธิ์ พ่อตาจ้ำกาก ได้อพยพมาจากบ้านแซแล ได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่คุ้มถิ่น หมู่ที่ ๑ บ้านเชียงแหว ต่อมาคนทั้งหมดได้มาร่วมตัวกันอยู่ในชุมชนเชียงแหวและได้สร้างศาลาเทพรักษ์ไว้กลางหมู่บ้าน และได้อันเชิญดวงวิญญาณของท้าวผาแดง เข้าสถิตในศาลนี้ ปัจจุบันเรียกว่าหอปู่ตาผาแดง และได้รวมกันบูรณะปฎิสังขรวัดเก่าแก่อยู่กลางบ้าน ชึ่งพบซากปลักหักพังของเจดีย์และโบสถ์ สันนิฐานว่าเป็นวัดสมัยพยาขอม ชึ่อวัดชทิตาราม ชึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วันสมศรีสะอาด จนถึงปัจจุบัน และ บ้านเชียงแหวได้แยกออกเป็น ๕ ชุมชนได้แก่ ชุมชนหมู่ที่ ๑ , ๒ , ๗ , ๑๑ , ๑๒  จนถึงปัจจุบัน 

         ตำบลเชียงแหว ได้ตั้งสภาตำบล เมื่อวันที่ ๒๕  เดือน  เมษายน ปี พ.ศ. ๒๕๓๘  ตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแหว  เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน เมษายน ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ และปัจจุบันยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเชียงแหว  เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

 
 
 
 
 
 
 
 
อุดรธานี
Admin
คสช
aec
เช็คอีเมล์
ท้องถิ่นจังหวัด
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อุดรธานี
กรมพัฒนาชุมชน
OTOP
กรมอุตุวิทยา
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมการค้าภายใน
สสส
ททท
สายด่วนรัฐบาล
ช่อง3
ช่อง7
ช่อง9
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
13ฟอนต์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์